Terms and conditions

Virksomhedsnavn:
GRUBBE Creative ApS
Maglehøjvej 45
3650 Ølstykke
Tlf: +45 27282800
CVR nummer: 40117075

Forretnings- og samhandelsbetingelser.

Alle aftaler er bindende.
Alle priser er i danske kroner og eksklusiv moms, både her på hjemmesiden, og i tilbud mv.

For produkter/kurser købt online gælder

Produkter kan købes med både Dankort, VISA, og Mastercard og enkeltstående betalinger ligeledes med MobilePay

For abonnementer gælder at abonnementsprisen, som oplyst på produktsiden, automatisk bliver trukket for hver abonnementsperiode. Kvittering for trækket tilsendes per email.

Du modtager en email med bekræftelse på din abonnementstilmelding efter indgåelse af abonnementet.

Du kan når som helst opsige dit abonnement ved at skrive til stine@stinegrubbe.dk, eller ved at logge ind på din konto og selv stoppe abonnementet. Opsigelsen er øjeblikkelig, og efter opsigelsen vil der ikke blive faktureret eller trukket yderligere. Allerede udsendte fakturaer skal dog stadig betales.

Ønsker du at ændre det kort abonnementet trækkes på gøres dette ved at klikke på det link, der står i hver faktura.

Levering sker som oftest i løbet af få minutter, men i helt særlige tilfælde kan der gå op til 5 hverdage.

Betaling

Betalingsfrist 8 dage, dog undtaget digitale produkter.

Der fremsendes faktura på 50% af det aftalte beløb, efter accept af tilbud. Dette skal være betalt, inden opgavestart.

Klippekort

Klippekortet skal være betalt, før arbejdet påbegyndes.

Jeg noterer dit forbrug per påbegyndte 15 minutter.

I arbejdstiden indgår: research, forberedelse, møder, telefonsamtaler, transport, interviews, skrivearbejde, rådgivning, planlægning, korrekturgange mv.

Aftalebetingelser og fortrydelsesret

Alle leverancer og ydelser som Stine Grubbe leverer live/personligt herunder foredrag, workshops og sparringsmøder, bliver holdt på de aftalte tidspunkter.

Aftaler er bindende, så snart en bekræftelse er sendt pr. mail.

Aflyser I mere end 14 dage før det aftalte starttidspunkt for ydelsen, får I refunderet 50 % af det fulde beløb.

Aflyser I mindre end 14 dage før starttidspunkt, får I ingen betaling retur.

Rykker I tidspunktet for bookingen, gælder samme betingelser for den nye aftale, hvis en ny aftale indgåes inden for 3 måneder.

Ønsker I at afslutte samarbejdet undervejs i en proces, afregnes både de leverede og planlagte ydelser.

Må den aftalte ydelse mod forventning (for eksempel pga. sygdom) aflyses af fra min side, bliver I tilbudt en tilsvarende ydelse på et andet tidspunkt eller får refunderet/ annulleret det fulde aftalte beløb.

Ansvar

Alle ydelser og materialer er baserede på Stine Grubbes erfaringer og på den viden, jeg har tilegnet mig via uddannelse, tidligere opgaver og praktisk erfaring. Alt skal derfor betragtes som inspiration, viden og værktøjer, der stilles til rådighed uden nogen form for garanti.

Jeg og de samarbejdspartnere jeg benytter i forbindelse med forskellige opgaver, kan ikke drages til ansvar for direkte eller indirekte tab, som følge af vores arbejde eller rådgivning.

Det påhviler dig at sikre, at det, du gør som følge af rådgivningen, ikke er i strid med loven, og at det er det rette for dig og din virksomhed.

Jeg har skabt mange overbevisende resultater, men dine konkrete resultater er betinget af mange faktorer, og jeg kan derfor ikke garantere resultater. Herunder den ønsket synlighed og medieomtale, salg eller ønskede placeringer på Google.

Jeg kan til gengæld garantere, at hvis jeg vurderer at et konkret resultat bliver for svært at opnå, vil jeg orientere dig om dette, som en del af min rådgivning.

Ophavsret og rettigheder

Alle de tekster,  content o.lign. jeg producerer til dig, må du bruge præcis som du vil

Når du køber et af mine online produkter, har jeg ophavsretten, og du må derfor ikke dele produktet med andre. Hvis du ønsker at flere skal kunne bruge det, skal du kontakte mig, så vi kan lave en aftale herfor.

Stine Grubbe indehaver alle rettigheder til alle modeller/ alt materiale, trykt som digitalt, der stilles til rådighed under samarbejdet.
Materialer må ikke anvendes til andre formål end det, de er købt til, uden forudgående aftale

Stine Grubbe forbeholder sig ret til at benytte billeder og udtalelser til egen markedsføring, taget af enten Stine Grubbe, eller en af Stine Grubbe hyret fotograf, i forbindelse med undervisning, foredrag o.lign.

Øvrigt

Pris for kørsel: 3,54 kroner per km, der kommer oveni timetaksten og afregnes separat.

Alle aftaler er bindende. Der er ikke fortrydelsesret på mine digitale produkter.

Hvis vi ikke aftaler andet, må jeg henvise til de opgaver, jeg løser for dig samt din virksomheds navn i min markedsføring.

Hjemmesider inkl. tekst og opsætning løst til fast pris

Hjemmesideopgaver løses i samarbejde med en række faste samarbejdspartnere.

Mine samarbejdspartnere er omhyggeligt udvalgt af mig, på en række vigtige kriterier, så jeg og mine kunder har sikkerhed for opgaveløsning af høj karakter.

Leveringstider

Leveringstider varierer, og du bliver orienteret herom ved ordrebekræftelse.
Vær opmærksom på at det er en god idé at booke mig til en konkret opgave i god tid, da min kalender som oftest er tæt booket.